Belijdenis en doop

De waterdoop verbindt christenen over de hele wereld met elkaar als leden van één familie. Het is een teken dat je bij het wereldwijde gezin van God mag horen, door geloof in Christus. Naast volwassen personen dopen wij in onze kerktraditie ook (kleine) kinderen, als gelovige ouders daarom vragen. Volwassenen die vroeger als kind gedoopt zijn, worden uitgenodigd hun doop 'af te maken' door belijdenis te doen. Je geeft dan een persoonlijk geloofs-antwoord op een aantal vragen, voor God en de gemeente. Belijdende leden, ook zij die afkomstig zijn uit een ander kerkverband dan de Protestantse Kerk, zijn van harte welkom om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.

Voorafgaand aan de (volwassen)doop of belijdenis bieden wij een traject aan waarin u/jij samen met anderen (verder) kunt ontdekken wat het leven als christen inhoudt.

Voor vragen over doop en/of belijdenis kunt u contact opnemen met ds. Hans Schaap

Fotoalbum

Delen

Volg ons!