Kerkdiensten Adriaen Janszkerk

Zondagochtend vroeg. De straten lijken nog te slapen. Dan luidt er ergens een klok. En nog één en nog één. Het zijn de klokken van de kerken in IJsselmonde. Ze lijken te roepen: kom dan, kom dan!

En dan komen ze. Mensen die naar de kerk gaan. Ze komen overal vandaan. Per fiets of per auto. Lopend of bij papa op de schouder. Allemaal hun eigen leeftijd en achtergrond. Toch hebben zij één ding gemeen. Ze weten dat de deuren van de kerk voor hen open staan. En  dus komen ze. Iedere zondag weer. Ze komen er om te bidden en te zingen. Om te luisteren en te lezen uit Gods boek: de Bijbel. Ze komen om elkaar te ontmoeten. Om God te ontmoeten. Iedereen is welkom!

  1. De kerkdiensten op zondagochtend in de Adriaen Janszkerk vangen om 10.00 uur aan. De deuren zijn een half uur van te voren geopend.

  2. Een kwartier voor de aanvang van de dienst is er oppas aanwezig voor de allerkleinsten, in de consistorie-ruimte. De kinderen van ongeveer 4 - 10 jaar kunnen, nadat ze het begin van de dienst in de kerk hebben meegemaakt, naar de kinderclub. Deze vindt plaats in de ruimte van de BSO aan het kerkplein. Voor de jeugd van 10+ is er (globaal) twee keer per maand een tienerdienst.

  3. Iedere 1e zondag van de maand is er koffie ná de dienst.

  4. We zingen in de dienst uit het "Liedboek voor de Kerken" en uit de "Evangelische Liedbundel". Bij de ingang van de kerk liggen liedbundels op een tafel voor wie zelf niet over een liedboek beschikt.

  5. Tijdens de kerkdienst worden er twee collectes gehouden. Som is er een derde collecte met een speciale bestemming.

  6. U kunt in de dienst voor uzelf of voor anderen voorbede laten doen. Voorin de kerk ligt een gebedsschrift waar u vóór de dienst gebeds- of dankpunten in kunt schrijven.

  7. Voor wie het vervoer naar de kerk een probleem is, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de kerk-autobusjes. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met Wil Schuijer, telefoon 0180 - 412141

  8. Voor slechthorenden is in de kerk een ringleiding aanwezig.

  9. Vijf maal per jaar wordt het heilig avondmaal gevierd; viermaal in een morgendienst en éénmaal in de dienst op Goede Vrijdag. Aan de viering zijn alle belijdende lidmaten hartelijk welkom, ook wanneer u belijdend lidmaat bent van een ander kerkgenootschap dan de Protestantse Kerk. Over deelname aan het Avondmaal kunt u altijd overleggen met de kerkenraad. Wij nodigen u van harte uit om onze kerkdiensten te bezoeken. Op de website vindt u uitgebreid informatie over de diensten en tijden.

Fotoalbum

Delen

Volg ons!