Kerkenraad

De leiding van de hervormde gemeente Rotterdam IJsselmonde berust bij de kerkenraad, die gevormd wordt door alle ambtsdragers gezamenlijk. De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen (dagelijks bestuur).

Moderamen en Kleine Kerkenraad

 Slager

Schreuder H

SchaapHans 200web

Kneefel H

 

Lid moderamen
Voorzitter Kleine Kerkenraad
ds. J. Slager

Lid moderamen
Scriba
mw. H. Schreuder
Lid moderamen
en kleine Kerkenraad
ds. J. Schaap
Lid moderamen
en kleine Kerkenraad
H. Kneefel
 

 Troost C mw

Pater J

Vink C

 

 
Lid Kleine Kerkenraad
mw. C. Troost
Lid Kleine Kerkenraad
J. de Pater

Lid  Kleine Kerkenraad
A.P.C. Vink

Lid Kleine Kerkenraad

 


Postadres Kerkenraad:  

Reyerdijk 51, 3079 NV Rotterdam


| Sectie Pelgrimskerk | Sectie Adriaen Janszkerk |

terug