Sectie Adriaen Janszkerk

Gebiedsomschrijving

De sectie Adriaen Janszkerk van de Hervormde Gemeente Rotterdam IJsselmonde omvat de volgende wijken van IJsselmonde: Sportdorp en Tuindorp, Veranda, Klein Zomerland, Zomerland, Oud-IJsselmonde, Tuinenhoven en de Beverwaard, alsmede de huizen: Sonneburgh, Meerweide en Antonius.


Pastorale Raad

De pastorale raad draagt zorg voor het pastoraat in de sectie Adriaen Janszkerk.

SchaapHans-200web

 

Kneefel H

Oort Nel van

Mastrigt Renata

 
Predikant
Ds. J. Schaap
Ouderling
H. Kneefel
Ouderling
mw. N. van Oort-v.d. Leeden
Ouderling
Mw. R. van Mastrigt
       
Ouderling (Jeugd)
F.C. de Ron
     

Sectieteam Adriaen Janszkerk

Het sectieteam draagt zorg voor de praktische gang van zaken in de Adriaen Janszkerk, voorzover niet van kerkrentmeesterlijke aard.

 

Predikant Ds. J. Schaap
Diaken Mw. A.C. Troost
Ouderling H. Kneefel
Ouderling mw. R. van Mastrigt
Ouderling mw. N. van Oort-v.d. Leeden
Ouderling (Jeugd) F.C. de Ron
Ouderling-Kerkrentmeester J. de Pater
Ouderling-Kerkrentmeester B. de Ruiter
Ouderling-Kerkrentmeester A.P.C. Vink