Sectie Pelgrimskerk

Gebiedsomschrijving

De sectie Pelgrimskerk van de Hervormde Gemeente Rotterdam IJsselmonde omvat de volgende wijken van IJsselmonde: Kreekhuizen, Waarden, Groenenhagen, Hordijkerveld en Reyeroord, alsmede sociaal pension "de Lichtboei", huize Dijkveld en Smeetsland.

Pastorale Raad

De pastorale raad draagt zorg voor het pastoraat in de sectie Pelgrimskerk.

Slager

Heiningen

Schreuder H

 Domenie C
Predikant
ds. J. Slager
Ouderling (Toerusting)
A.J. van Heiningen
Ouderling
mw. H. Schreuder
Ouderling (Jeugd)
mw. C. Domenie
       
       


Sectieteam Pelgrimskerk

Het sectieteam draagt zorg voor de praktische gang van zaken in de Pelgrimskerk, voorzover niet van kerkrentmeesterlijke aard.

Predikant

ds. J. Slager

Diaken mw. B.M. Karels-Terreehorst
Diaken mw. T.C.J. Metske-de Jonge
Diaken mw. S. van Vliet
Ouderling (Jeugd) mw. C. Domenie
Ouderling (Toerusting) A.J. van Heiningen
Ouderling (Missie) M. den Ouden
Ouderling H. van Iersel
Ouderling (Scriba) mw. H. Schreuder
   
Ouderling-Kerkrentmeester W. Biezepol
Ouderling-Kerkrentmeester J.J.P. den Hartog