Financiën en giften

Rekeningnummers Hervormde Gemeente Rotterdam IJsselmonde

Algemene rekening  :   NL27 INGB 0002 5372 48
Kerkbalansrekening  :  NL75 INGB 0002 9756 00
Actierekening  :   NL12 INGB 0000 0316 20

De actierekening is bestemd voor al uw giften en kerkelijke acties zoals o.a., kerkblad, bouwen aan de kerk, paascollecte, missionair werk, bloemen, solidariteitskas, belangrijk is dat u hierbij  het doel van uw gift vermeldt, zodat uw geld op de juiste manier besteed zal worden.

Financiele Bijdragen Adriaen Janszkerk
Giften voor onderhoud van kerkgebouw Adriaen Janszkerk kunt u overmaken naar rekening  NL49 INGB 0000 2258 27  t.n.v. Stichting Behoud Adriaen Janszkerk.

Een kerk is van blijvende waarde

Logo Kerkbalans 2008   Als christenen en kerkelijk meelevenden willen we dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.
Uw bijdrage aan Kerkbalans is daarom hard nodig. Als basis voor de geloofsgemeenschap, maar ook voor praktische zaken, zoals het onderhoud van het gebouw, het salaris van de dominee, het organiseren van speciale vieringen en de  ondersteunen van mensen die dat nodig hebben. Uw bijdrage maakt het mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijven de waarde!
Voor giften kunt u rekening NL75 INGB 0002 9756 00, t.n.v. Hervormde Gemeente Rotterdam IJsselmonde gebruiken.

 


Delen

Volg ons!