Activiteiten rond Huwelijk en Gezin

Huwelijksgesprekken

Gehuwd zijn is een groot geschenk en voorrecht. Helemaal wanneer er het verlangen is om de Here God in het huwelijk te betrekken. Tegelijk komt er bij een huwelijk heel wat kijken. Groeien in en bouwen aan je relatie vraagt om tijd en aandacht.

Voor wie zich gaan voorbereiden op het huwelijk en daarover Gods zegen willen vragen, worden door de predikanten voorbereidende gespreksavonden aangeboden.

Voor wie gehuwd zijn en behoefte hebben om door te spreken over hoe het in hun huwelijk gaat, wordt door de predikanten de mogelijkheid van huwelijkspastoraat aangeboden.

Meer informatie: ds. J. Slager.

 

Voorbereiding op de kinderdoop

Door je kind te laten dopen, geef je aan dat je gelooft dat je kind bij Jezus Christus hoort en dat je hoopt, verlangt en bidt dat je kind later zélf ook Hem zal leren kennen en zal willen volgen en dienen. Door de doop geef je voor je kind aan dat het deel uitmaakt van de christelijke gemeente. Kinderen die gedoopt zijn, worden "dooplid" van de gemeente. De aanvraag voor de doopbediening kan bij de predikanten worden gedaan. Ter voorbereiding op de doopbediening vinden er één of enkele doopgesprekken plaats. Hierin komen thema's aan de orde zoals de `betekenis van de doop', `christelijke opvoeding' en `doop en gemeente'.

Meer informatie: ds. J. Slager.

Delen

Volg ons!