Meewerken

Gavengesprek

In een lichaam zijn vele organen en ledematen, die elk hun eigen plek en functie hebben. Vaak ontdek je pas hoe belangrijk ze zijn als ze niet goed of niet meer functioneren.

De gemeente is te vergelijken met een lichaam. Deze vergelijking wordt al in de Bijbel gemaakt. De leden van de gemeente hebben als het goed is elk een eigen plek en functie, waardoor ze van betekenis zijn voor het geheel van de gemeente. Soms op een opvallende, soms op een onopvallende plek - maar niet minder belangrijk.

Wij geloven dat het een opdracht is, maar ook een voorrecht voor alle leden van de gemeente, om te ontdekken wát je gaven zijn. Of: op welke manier je een gave kunt zijn, een geschenk, voor de gemeente.

Graag helpen we, door gesprek en gebed, om te weten te komen wat die gaven kunnen zijn. Ook willen we ieder helpen om zijn of haar eigen plek in de gemeente te kunnen vinden.

Het kan ook gebeuren dat je al jarenlang een bepaald werk in de gemeente doet, maar daar nooit echt vreugde in gevonden hebt. Je bent er aan begonnen omdat iemand het je - met zekere urgentie - vroeg; maar je merkt dat je niet of niet echt op je plaats zit. Ook dan kan een gavengesprek behulpzaam zijn en kan samen gezocht worden naar oplossingen of verbetering.

Meer informatie: ds. J. Slager.

 

Medewerkersavond

Jaarlijks worden er in de Adriaen Janszkerk en in de Pelgrimskerk aan het einde van het seizoen (ca. mei) medewerkersavonden georganiseerd. Een gezellige avond met een hapje, een drankje en gelegenheid voor ontmoeting. Deze avond staat open voor allen die ieder op hun eigen wijze en eigen plaats hun medewerking voor en namens de gemeente hebben verleend. Of dit nu is door trouwe voorbede voor de gemeente, door het bezoeken van ouderen; door verjaardagsfonds of kerkbladbezorging, of door de gemeente trouw financieel te steunen; alle medewerkers zijn van harte welkom. Deze avond is bedoeld om de blijdschap te onderstrepen over alle medewerkers en medewerking die er in de gemeente plaatsvindt. Nadere gegevens verschijnen t.z.t. in `Kerk in IJsselmonde'.

 

Meer betrokken raken

We hopen dat dit gidsje de nieuwsgierigheid geprikkeld heeft en zal stimuleren om aan de activiteiten deel te nemen. Misschien bent u of ben jij geen lid van de gemeente. Maar weet dat de activeiten evengoed voor u en jou openstaan.

Ook waarderen we het bijzonder als mensen die in IJsselmonde wonen, maar elders van een gemeente lid zijn, willen bidden voor de kerken in IJsselmonde. Ieder die op de hoogte wil blijven, kan een gratis abonnement op `Kerk in IJsselmonde' aanvragen. Aarzel niet om dit te doen!

Met wie teleurgesteld geraakt is in de kerk, of bij wie het allemaal wat verwaterd is, gaan we graag in gesprek. Het is tenslotte ook uw/jouw kerk!!!

Delen

Volg ons!