Nazorg en Voorbede

Na afloop van de kerkdienst is er in de Adriaen Janszkerk en in de Pelgrimskerk gelegenheid tot nazorg. Er zijn mensen met wie kan worden doorgepraat; dat kan zijn over iets dat tijdens de dienst is losgemaakt, of over iets wat je erg bezig houdt. Ook kan gevraagd worden om gebed.

U kunt ook vragen om voorbede tijdens de dienst. In de Adriaen Janszkerk kan dit vóór de dienst doorgeven worden aan iemand van de kerkenraad. In de Pelgrimskerk kan dit in het voorbedenschrift geschreven worden.

Delen

Volg ons!