Persoonlijk gesprek

God laat Zich volgens de bijbel op vele manieren kennen, bijvoorbeeld als Schepper en Koning, als Rechter en Vader. een van de meest aansprekende beelden vinden we in Psalm 23: "DE HEER IS MIJN HERDER".

 

In het voetspoor van de Goede Herder...

Jezus Christus heeft als Goede Herder in heel Zijn leven laten zien wat dat betekent: Hij was aanwezig in een stal en op een bruiloft, in het ziekenhuis en in de melaatsenkolonie, bij bedelaars en zondaars.

Geen enkele levensvraag ging aan hem voorbij. Hij zocht de mensen op in het diepste dal en in de donkerste uithoek van hun leven. Hij ging met henmee en voor hen uit tot in de dood. Door Hem geroepen en geleid, mogen ook wij in onze gemeente met elkaar meeleven in alle omstandigheden.

De predikant Ds. J. Slager bezoekt en/of ontvangt allen die een beroep op hem doen bij ziekte en rouw, bij levensvragen en in geestelijke nood en in alle omstandigheden waarin mensen behoefte hebben aan een gesprek met een predikant. Hij is ook te allen tijde bereid om desgevraagd met mensen persoonlijk de Bijbel open te doen en te bidden. een afspraak kan met het persoonlijk, telefonisch, via e-mail, een briefje of via een van de kerkenraadsleden worden gemaakt.

 

Ouderlingen en HVD dames

Door persoonlijk bezoek en huisbezoek willen zij allen die aan hun zorg zijn toevertrouwd leren kennen, met hen meeleven in goede en in kwade dagen, samen met hen nadenken over vragen van geloof en leven en hen betrekken bij het leven van de gemeente.

HVD: mw. N. van der Padt, tel: 010 - 479.51.59

Delen

Volg ons!