Samen Musiceren

IJsselmonde Zingt

Vijf maal per jaar is er in de Pelgrimskerk IJsselmonde Zingt. Dit zijn avonden met wisselende koorzang en veel gevarieerde samenzang. IJsselmonde Zingt begint steeds om 19.30 uur; de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Voor nadere informatie A. Vlot tel. 010-4824162

 

Zingen in 'Sonneburgh'

Iedere zondagavond is er zondagavondzang in Sonneburgh, Ravenswaard 5. Deze is van 19.30 uur tot 20.30 uur. Er wordt met name gezongen uit de bundel Joh. de Heer.

Iedere maand, meesrtal op woensdagavond is er een koorzangavond. De avonden beginnen om 19.30 uur. Toegang, koffie en thee zijn gratis. De informatie hierover staat in 'Kerk in IJsselmonde'

Diverse koren

In Rotterdam IJsselmonde en omgeving zijn diverse christelijke koren. Hieronder een (niet volledig) overzicht:

Projectkoor o.l.v. Arie van der Pol Info: 010-4836928

Christelijk Gemengd Koor "De Hoeksteen" o.l.v. Hans Cok Info: 010-4820849

Christelijk Mannenkoor "Rotterdam Zuid" o.l.v. Johan den hoedt Info: 0180-419572

 

Christelijk Fanfarecorps 'IJsselmonde'

Informatie: dhr. G. van Kapel, tel. 010-4835912

Delen

Volg ons!